DZIAŁANIA

Pierwszym projektem, w który zaangażowała się Fundacja FURIA jest powołanie do życia Spółdzielni Socjalnej FURIA. Naszym partnerem, drugim filarem spółdzielni jest Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA.

Spółdzielnia Socjalna FURIA to podmiot ekonomii społecznej prowadzący działalność gospodarczą – pierwsza spółdzielni socjalnej w Polsce wdrażającą innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oparty na ścisłej współpracy osób o różny poziomie sprawności. Optymalne środowisko pracy, sprzyjające skutecznej aktywizacji zawodowej i długotrwałemu zatrudnieniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz świadomi pełnosprawni współpracownicy powracający na rynek pracy, to fundament naszego przedsięwzięcia.